Privacyverklaring

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge, gevestigd aan Magdalenastraat 30, 8200 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://scholengroepsint-lodewijkbrugge.be/
 • Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
 • 050 40 68 40
 • Katleen Albrecht is de Functionaris Gegevensbescherming van Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge.
 • Zij is te bereiken via katleen.albrecht@vzwsint-lodewijkbrugge.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: persoonsgegevens worden enkel bijgehouden in functie van advertentiedoeleinden. Indien de bezoeker deze persoonsgegevens wil laten verwijderen of meer informatie wil verkrijgen, neem dan contact op via katleen.albrecht@vzwsint-lodewijkbrugge.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/
themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Voor meer info over de gebruikte cookies, raadpleeg ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar katleen.albrecht@vzwsint-lodewijkbrugge.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via katleen.albrecht@vzwsint-lodewijkbrugge.be.

Infomomenten

Infoavond over het eerste jaar
voor leerlingen 6e leerjaar en hun ouders
(vooraf inschrijven)

woensdag 1 februari 2023 om 19.00 uur
donderdag 2 februari 2023 om 19.00 uur

Schoolbezoek voor kandidaat-leerlingen 1e jaar en hun ouders (op afspraak)
vrijdag 3 maart 2023 van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 4 maart 2023 van 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag 10 maart 2023 van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 11 maart 2023 van 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag 17 maart 2023 van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 18 maart 2023 van 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag 24 maart 2023 van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 25 maart 2023 van 9.00 tot 12.00 uur

Infonamiddag (vrije toegang)
zaterdag 22 april 2023 van 14.00 tot 18.00 uur

Schoolbezoek voor kandidaat-leerlingen en hun ouders (op afspraak)
zaterdag 3 juni 2023 van 9.00 tot 12.00 uur
zaterdag 10 juni 2023 van 9.00 tot 12.00 uur
zaterdag 17 juni 2023 van 9.00 tot 12.00 uur.

Infomomenten

Infoavond 2e graad (overgang naar 3e jaar)

dinsdag 28 februari 2023 om 19.30 uur

Infovoormiddag 1e jaar

zondag 5 maart 2023 vanaf 10.00 uur

Infoavond

vrijdag 21 april 2023 van 17.00 tot 20.00 uur

Infovoormiddag

zaterdag 22 april 2023 van 9.00 tot 12.30 uur

Infoavond 1A en 1B

maandag 13 februari 2023 om 19.00 uur

Infovoormiddag met rondleidingen

Eerste graad - Sint-Andries

zaterdag 11 maart 2023 van 9.00 tot 13.00 uur

Tweede en derde graad - Sint-Michiels

zaterdag 22 april 2023 van 9.00 tot 13.00 uur

infomomenten

Belevingsavond "op naar het eerste middelbaar“
maandag 27 februari 2023 om 19.30 uur
Infoavond “op naar de tweede graad“
dinsdag 28 februari 2023 om 19.30 uur
Infoavond “op naar de derde graad“
(datum volgt...)
Infovoormiddag
zondag 12 maart 2023 van 09.00 tot 13.00 uur

Rondleidingen (op afspraak)

zaterdag 22 april 2023 tussen 9.00 en 12.00 uur
(focus op de tweede en derde graad)
woensdag 24 mei 2023 tussen 15.00 en 18.00 uur
vrijdag 2 juni 2023 tussen 17.00 en 19.00 uur
zaterdag 1 juli 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur
(focus op de tweede en derde graad)

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

Gerard Davidstraat 6
Kardinaal Mercierstraat 56

27/01/23 van 9u - 10u (Instap: 01/02/23)
17/02/23 van 9u - 10u (Instap: 27/02/23)
24/03/23 van 9u - 10u (Instap: 17/04/23)
12/05/23 van 9u - 10u (Instap: 22/05/23)

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

Zandstraat 69 & Lenteweelde

31/01/23 van 9u - 10u
14/02/23 van 9u - 10u
28/03/23 van 9u - 10u
16/05/23 van 9u - 10u

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

Spoorwegsstraat 250

23/01/23 van 16u30 - 17u30 (Instap: 01/02/23)
13/02/23 van 16u30 - 17u30 (Instap: 27/02/23)
27/03/23 van 16u30 - 17u30 (Instap: 17/04/23)
15/05/23 van 16u30 - 17u30 (Instap: 22/05/23)

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

Immaculata, Koningin Astridlaan 4

27/01/23 van 15u30 - 16u30
24/03/23 van 15u30 - 16u30

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

De Zessprong - Doornstraat 3

25/01/23 van 9u - 9u30
29/03/23 van 9u - 9u30

Algemeen Infomoment

22/04/23 van 9u30 tot 12u

Kennismakingsmomenten
voor instappende peuters

 Gistelse Steenweg 440

23/01/23 van 9u - 10u (Instap: 1/2/23)
13/02/23 van 9u - 10u (Instap: 27/2/23)
27/03/23 van 9u - 10u (Instap: 17/4/23)
08/05/23 van 9u - 10u (Instap: 22/5/23)

Blijmare - Knotwilgenlaan 24

25/01/23 om 9u - 10u (Instap: 1/2/23)
15/02/23 om 9u - 10u (Instap: 27/2/23)
29/03/23 om 9u - 10u (Instap: 17/4/23)
10/05/23 om 9u - 10u (Instap: 22/5/23)